دوران پسا کرونا
آیا نرخ مطالبات خسارت وسائل نقلیه در اورپا در حال برگشت ؟!
همزمان با کاهش همه گیری کرونا و رفع قرطینه ها، نرخ حمل و نقل هم به تدریج درحال برگشتن به دوران پیشا -کرونا است، این امر خود را در افزایش خسارات اتومبیل نشان داده است. این فرصتی است که بیمه گران پس از حدود دو سال با پیشنهادات جذاب تری، به بازار برگردند؛ بخصوص در فرایند خسارات اتومبیل.
Research Group
زمان مطالعه: 6 دقیقه
پیش‌بینی روندها در زمینه ادعای خسارت
بیمه‌گران وارد دوره جدیدی از مدیریت رسیدگی به خسارت شده‌اند. در راستای آمادگی برای آینده‌ای نه چندان دور، شرکت‌های بیمه باید روی چهار حوزه تمرکز کنند: توانمندسازی نیروی کار در حوزه رسیدگی به خسارت، شخصی‌سازی تجربه ادعاهای خسارت، بازتعریف نقش بیمه‌گر و تکامل اکوسیستم خسارت.
Research Group
زمان مطالعه: 4 دقیقه