مجله اینشورتک شماره ۴
شماره چهارم اینشورتک به طور خاص با موضوع « انتظار فعالان صنعت بیمه و اینشورتک‌ها از دولت جدید و سیاست‌گذاران» به بیان دغدغه‌ها و چالش های موجود بر سر راه فعالیت شرکت‌های بیمه و کسب‌و‌کارهای نوپا می‌پردازد. از سوی دیگر بررسی موضوع «تحول دیجیتال و توسعه اقتصادی» همراستا با محور اصلی همایش روز بیمه از موضوعاتی است که در شماره ویژه روز بیمه فصلنامه اینشورتک در گفت و گو با عناصر کلیدی و چهره های شاخص تحول دیجیتال کشور به آن پرداخته شده است. مرور دیدگاه‌های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در رابطه با رویکردهای صنعت بیمه، گزارش پژوهشی از نقش نهادهای بالادستی در کارکردهای این صنعت، گفت‌و‌گو با پرویز خوش‌کلام خسروشاهی قائم مقام رییس کل بیمه مرکزی و انجام نظرسنجی از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه و استارتاپ‌ها در رابطه با چالش‌ها و موانع رگولاتوری در صنعت بیمه کشور در راستای پرونده ویژه فصل نامه اینشورتک انجام گرفته است. این فصلنامه در شماره اخیر به مناسبت روز بیمه و همایش بیمه و توسعه بخش ویژه‌‌ای نیز به موضوع تحول دیجیتال اختصاص داده است. مصاحبه با مصاحبه با مهدی ایمانی مهر، قائم‌مقام مدیرعامل و معاون توسعه ارتباط با مشتریان شرکت فناوران اطلاعات خبره، مصاحبه با دکتر شامی زنجانی، رییس مرکز تحول دیجیتال دانشگاه تهران، مصاحبه با محمدرضا فرحی، بنیان‌گذار بیمه بازار و میزگرد چالشی با شاهین فتاحیانی عضو هیات مدیره سنحاب از مطالبی است که در پرونده ویژه تحول دیجیتال شماره چهارم فصلنامه اینشورتک جا گرفته اند.