قیمت‌گذاری
نوآوری در خدمت قیمت‌گذاری
قیمت‌گذاری یکی از مواردی است که در صنعت بیمه نقشی مهم ایفا می‌کند. می‌توان با بهره‌گیری از نوآوری و فناوری‌های جدید، فرایند قیمت‌گذاری را بهبود بخشید.
زمان مطالعه: ۵ دقیقه
اصول قیمت‌گذاری محصولات بیمه
قیمت‌گذاری در صنعت بیمه با ترفندهای مختلفی صورت می‌گیرد. بیمه‌گرانی که از مدل‌های مختلف بهره می‌گیرند می‌توانند قیمتی مناسب به عنوان حق بیمه تعیین کنند.
زمان مطالعه: 3 دقیقه