ریسک سایبری
اینترنت اشیا، 5G، داده ها و روندهای جدید اینشورتک در 2022
در این یادداشت نگاهی می اندازیم به این موضوع که اینترنت اشیا و ارتباطات 5G چگونه درحال بازتعریف بسیاری از جنبه های کسب و کار بیمه می باشد درحالیکه همزمان تاثیرات قابل توجهی بر اکوسیستم اینشورتک و شکل دهی به روندهای آینده آن دارد.
Joanna England
زمان مطالعه: 7 دقیقه
تحول دیجیتال: مطالعه موردی شرکت بیمه ایتالیایی Assinord Verona
در این مقاله، اقداماتی که یک شرکت بیمه کوچک ایتالیایی به نام Assinord Verona S.R.L. برای پاسخ به موج تحول دیجیتال انجام داده است، بررسی می‌شود و سپس در مورد اینکه چگونه این شرکت ایتالیایی تصمیم گرفت با شتاب‌دهنده Plug and Play وارد شراکت شود، توضیح داده می‌شود.
Galena Pisoni