رویداد بزرگ زنان در بیمه
سه‌شنبه ۱۶ نوامبر برابر با ۲۵ آبان رویدادی بزرگ در صنعت بیمه در لندن برگزار می‌شود. این رویداد متعلق به زنان است و با عنوان رویداد «جایزه بزرگ زنان» شناخته می‌شود.
25 آبان 1400
۱۸:۳۰ تا ۰۰:۰۰
لندن
لکسیس نکسیس و استار
رایگان
سه‌شنبه ۱۶ نوامبر برابر با ۲۵ آبان رویدادی بزرگ در صنعت بیمه در لندن برگزار می‌شود. این رویداد متعلق به زنان است و با عنوان رویداد «جایزه بزرگ زنان» شناخته می‌شود.

سه‌شنبه ۱۶ نوامبر برابر با ۲۵ آبان رویدادی بزرگ در صنعت بیمه در لندن برگزار می‌شود. این رویداد متعلق به زنان است و با عنوان رویداد «جایزه بزرگ زنان» شناخته می‌شود.

هدف از برگزاری این رویداد، ارج نهادن به زحمات زنان در صنعت بیمه است. این جشنواره می‌تواند ابزاری مناسب برای برجسته‌سازی نقش زنان در اقتصاد و صنعت بیمه باشد و در نتیجه به بهبود برابری جنسیتی هم کمک کند.

مهم‌ترین بحثی که پایه‌گذاران این رویداد دنبال می‌کنند، تنوع جنسیتی است. آن‌ها تلاش دارند از این طریق، نقش زنان را به شکلی پررنگ‌تر به دیگران نشان دهند. طی سال‌های گذشته هم این برنامه در بریتانیا برگزار شده‌است. 

کلمات کلیدی: