ایمان ارسطو
ایمان ارسطو
مدیرعامل شبکه نوآفرینی بیمه و مالی (پلنت)
در سال 2023 نیز؛ چشم از این 10 نام برندارید!
سال 2022؛ سالی که صنعت بیمه نیز همچون دیگر بخشهای اقتصاد جهان درحال خروج از دوران پسا - کرونا بود به اتمام رسید. در 2022 واقعیت های تازه ای پیرامون ظرفیت های واقعی (نه حبابی) اینشورتک پدیدار شدند. امّا برای برخی از نام ها، در همچنان بر پاشنه موفقیت میچرخد! در یادداشت پیش رو 10 اینشورتک که در 2023 نیز باید چشم از آنها برنداشت را باهم مرور می کنیم.
زمان مطالعه: 4 دقیقه