محمود کریمی
محمود کریمی
مدیر عامل شبکه نوآفرینی پلنت
برای تحول دیجیتال باید امروز را از نو نگاه کرد
برای تحول دیجیتال، یک راه مشخص پیش رو داریم: بدون انکار گذشته با احترام به تمام ارزش و افتخارهای آفریده شده، امروز را از نو نگاه کنیم. همه اسناد و قانون و مقررات و بخش‌نامه‌ها و فرایندهای‌مان را کنار دست بگذاریم، و به جای ویرایش آن‌ها، بیاییم و بر اساس دنیا و کسب و کار دیجیتال، طراحی جدید و اساسی کنیم. این طراحی را بدون دست‌کاری کردن گذشته، با نگاه هوشمندانه به آینده انجام دهیم. نهراسیم که چه چیزهایی را باید کنار بگذاریم و چه عادت و رفتاری را باید تغییر دهیم.
زمان مطالعه: 6 دقیقه
آن که گفت آری!
تغییر، درد دارد و تحول، پوست‌اندازی می‌خواهد. خلاف تصور برخی، آنلاین کردن و دیجیتال کردن پوسته ظاهری یا به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال، تحول دیجیتال نیست. درک این تحول از نشستن پشت ذهن و چشم مشتری آغاز و با فهم همه ابعاد دنیای دیجیتال، دنبال می‌شود.
زمان مطالعه: 2 دقیقه