ریک بوشل
ریک بوشل
مدیر ارشد فناوری شرکت HONK
چطور باید با اینشورتک‌ها همکاری کرد؟
اینشورتک‌ها خود ریسک هستند اما ظرفیت‌های بسیاری در آن‌ها نهفته است. از طریق رابطه‌ای شفاف که دو طرف با یکدیگر مشارکت دارند می‌توان کسب‌وکاری خارق‌العاده در صنعت بیمه خلق کرد.
زمان مطالعه: 4 دقیقه