فهیم شکیل
فهیم شکیل
مدیر توسعه محصول شرکت Damco Solutions
جریان‌های اصلی فناوری بیمه‌ای در سال آینده
همه‌گیری کرونا، فناوری بیمه‌ای را به امری الزامی در صنعت بیمه بدل کرده‌است. اما جریان‌های اصلی فناوری بیمه‌ای در سال 2022 چه خواهد بود؟ فهیم شکیل، فعال حوزه فناوری بیمه‌ای در Damco Solutions از این جریان‌های کلیدی می‌گوید.
زمان مطالعه: ۷ دقیقه