راب گالبرایت
راب گالبرایت
نویسنده کتاب پایان بیمه و سخنران حوزه نوآوری
نوآوری نوعی نظم است نه نمایش بیرونی!
یکی از مدیران حرفه‌ای در زمینه نوآوری و تحول دیجیتال، توصیه‌ای خردمندانه به من داشت. او می‌گفت: «برای اجرای موفق تحول دیجیتال و تغییر سیستم مرکزی، نباید فقط به دنبال علف‌های هرز باشید بلکه باید دست در خاک کنید و از ریشه همه‌چیز را تغییر دهید.»
زمان مطالعه: 5 دقیقه