حسن مرال
حسن مرال
مدیر طراحی محصول و مدرس دانشگاه مرمره ترکیه
خرید بیمه مثل رژیم گرفتن است!
خرید بیمه‌ برای مشتریان مثل رژیم گرفتن است. چرا باید پول خود را برای خرید بیمه خودرو بدهند و لذت فعلی را به تاخیر بیندازند؟
زمان مطالعه: 7 دقیقه
آیا بیمه دیجیتال شکست خورده‌ است؟
امروز این‌طور به نظر می‌رسد که مفهوم بیمه دیجیتال عمده محبوبیت خود را از دست داده‌است. بیمه‌گران آن چیزی را به دست نیاوردند که از دیجیتال شدن انتظار داشتند؛ حالا، به رویای دگرگونی‌های فناورانه عظیم‌تری مانند اینشورتک را در سر دارند. پرسش اصلی اما هنوز این است: چرا بیمه دیجیتال شکست خورد؟ آیا واقعا شکست خورد؟
زمان مطالعه: 5 دقیقه