TDI
نامزد شدن دو شرکت بیمه ایرانی برای اولین بار در جایزه بین المللی دیجیتال اینشورر TDI 2022
23 پروژه از شرکت های بیمه مختلف منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای رقابت در فینال رویداد "بیمه گر نوآور برتر 2022" که توسط موسسه Digital Insurer The برگزار میشود انتخاب شدند.
پلنت به عنوان همکار رسمی شعبه ترکیه موسسه دیجیتال اینشورر (TDI) شناخته شد
پلنت به عنوان اولین مرکز نوآوری بیمه و مالی از ایران به عنوان همکار رسمی شعبه ترکیه موسسه دیجیتال اینشورر (TDI) شناخته شد.
علیرضا جاهدی
زمان مطالعه: 2 دقیقه