در نشست خبری در بیمه مرکزی:

رئیس‌کل بیمه مرکزی از حذف نسخه کاغذی درمان در اسفند ماه پیش رو خبر داد

17 بهمن 1402
شناسه : 753
منبع:

به گزارش اینشورتک به نقل از کانال خبری مراقب بیمه، استادهاشمی رییس کل بیمه مرکزی در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که در اسفند ماه نسخه کاغذی حذف می‌شود. به گفته وی از دو سال گذشته موضوع الکترونیکی شدن نسخه‌های درمانی شروع شد. در همین راستا چند نهاد دولتی و خصوصی باید همکاری کنند که به نتیجه برسد و بخشی از این همکاری شامل مراکز درمانی است. همچنین بیمه‌گرهای تکمیلی نیز باید در این خصوص ورود و همکاری کند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی در ادامه با اشاره بر اینکه مجلس در قوانین خود تکالیف هر بخش را مشخص کرده است، گفت: «قرار بود وزارت بهداشت سامانه دیتاس را با هدف ورود اطلاعات مراکز درمانی ایجاد کند. این سامانه پل بین بیمه های پایه و تکمیل با بیمه های تکمیلی است. اما با این وجود اتفاقی که در دوسال گذشته افتاده باید سامانه دیتاس فراهم می‌شد که متاسفانه هنوز کامل نشده است». به گفته او بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌گرها تکمیل انتهای این مسیر است.
استادهاشمی در این نشست از راه‌اندازی سامانه‌ای برای ارتباط با وزارت بهداشت و بیمه‌ها توسط بیمه مرکزی خبر داد و گفت: «یکی از دلایل اینکه نسخه‌های الکترونیک اجرا نشده است عدم تکمیل سامانه دیتاس است. در حال حاضر طرح جدیدی که ارائه شده جایگزین سامانه دیتاست. در این طرح بیمه تکمیلی با بیمه‌گرهای پایه ارتباط می‌گیرد، چراکه بالای ۸۰ درصد مراکز درمانی با بیمه‌های پایه ارتباط دارند. همچنین بیمه‌های پایه پس از دریافت اطلاعات آنها را به بیمه مرکزی منتقل می‌کنند و بیمه مرکزی بررسی می‌کنند».
به گفته استادهاشمی تا هفته ابتدایی اسفند این طرح اجرا می‌شود ولی فعلا در مرحله آزمایشی به سر می‌برد اما در حال حاضر در بخش دارو فعال است.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4