رویداد RiskMinds Insurance
هتل آرت در بارسلونای اسپانیا در روزهای ششم و هفتم دسامبر، میزبان بیمه‌گرانی است که قصد شرکت در رویداد «ریسک مایندز اینشورنس» (RiskMinds Insurance) را دارند. مقولاتی مانند پایداری در صنعت بیمه و همچنین انعطاف در این صنعت جزو مهم‌ترین مباحثی هستند که در این رویداد مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
15 آذر 1400 تا 16 آذر 1400
۱۰ تا ۱۸
هتل آرت اسپانیا
شرکت اینفورما
ٰرایگان
هتل آرت در بارسلونای اسپانیا در روزهای ششم و هفتم دسامبر، میزبان بیمه‌گرانی است که قصد شرکت در رویداد «ریسک مایندز اینشورنس» (RiskMinds Insurance) را دارند. مقولاتی مانند پایداری در صنعت بیمه و همچنین انعطاف در این صنعت جزو مهم‌ترین مباحثی هستند که در این رویداد مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

هتل آرت در بارسلونای اسپانیا در روزهای ششم و هفتم دسامبر، میزبان بیمه‌گرانی است که قصد شرکت در رویداد «ریسک مایندز اینشورنس» (RiskMinds Insurance) را دارند. مقولاتی مانند پایداری در صنعت بیمه و همچنین انعطاف در این صنعت جزو مهم‌ترین مباحثی هستند که در این رویداد مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

مدیران بیمه‌ای در حوزه مدیریت ریسک در این کنفرانس دو روزه مواردی را در ارتباط با فضای کار جدید در صنعت بیمه مطرح خواهند کرد. به این ترتیب این کنفرانس برای مدیران در حوزه ریسک در صنعت بیمه موثر خواهد بود.

به صورت کلی، مبحث اصلی در این کنفرانس، پایداری است. با توجه به برجسته‌تر شدن اهمیت تغییرات اقلیمی، صنعت بیمه هم تلاش دارد اقداماتی در راستای پایداری و مقابله با انتشار کربن در دستور کار خود قرار دهد. این نشست دو روزه قرار است به صورت ویژه مقوله تغییرات اقلیمی و پایدای را بررسی کند.

این رویداد از یک‌سو تمرکز بر مقوله پایداری دارد و از سوی دیگر به مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بیمه در زمینه تغییرات اقلیمی می‌پردازد. اقداماتی که شرکت‌های بیمه در زمینه پایداری تا سال ۲۰۲۵ باید در دستور کار خود قرار دهند در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. برای اطلاعات بیشتر در مورد این رویداد، اینجا کلیک کنید.