غدیر مهدوی
غدیر مهدوی
استاد گروه بیمه دانشگاه علامه طباطبایی
از توسعه دیجیتال گریزی نیست!
نسل کنونی جهان خود را از طریق گوشی‌های تلفن خود می‌شناسد و این بهترین فرصت برای صنعت بیمه است که خود و تقاضایش را در فضای دیجیتالی و در راستای توسعه دیجیتال جا بیندازد. این نسل جهان نویی شناخته که در آینده همراه با نیازهایی نو است و شرکت‌های بیمه اگر به چشم‌انداز فردا نگاه می‌کنند از الان باید به فکر خدماتی بدون نقض باشند،
زمان مطالعه: 3 دقیقه