نادیا ژکسمبایوا
نادیا ژکسمبایوا
نویسنده و مربی حوزه نوآوری
لطفا این‌قدر نگویید نوآوری!
به جای اینکه کارکنان خود را با واژه نوآوری بترسانید، بهترین زبانی را پیدا کنید که در آن به نفع همگانی در شرکت اشاره شود. نکته‌ای که نادیا ژکسمبایوا، نویسنده و مربی حوزه نوآوری و کسب و کار در تمامی سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی خودش به آن تاکید دارد. یادداشت او در این باره با اجازه رسمی‌اش در اختیار رسانه اینشورتک قرار گرفته است.
زمان مطالعه: 5 دقیقه